Stellar Package

Stellar është pako e përshtatshme për ty që ke blerë veturë të perdorur dhe dëshiron t’a përjetosh si të re
me 00km. Pako Stellar përfshinë trajtimin superstar plus 4 shërbime ekstra: polirim profesional, pastrimi
i motorit, ceramic coating can coat pro, ceramic coating xham Q2.

Detailed Cleaning

Detailed Cleaning

Me pakon SUPERSTAR ju përfitoni pastrim në detal të pjesës së jashtmedhe të brendshme të veturës suaj duke eliminuar keshtu te gjithe mikro organizmat dhe bakteriet.

a

Polirim

Polirm

Each action brings closer to perfection. Step by step, with special care towards the excellence of your appearance.

Pastrim i motorit

Pastrim i motorit

treat your car as you would treat yourself, it is your perfect representation, your now and future.

a

Ceramic Coating CanCoat Pro

Ceramic Coating CanCoat Pro

Aim for the stars, reach the highest highs. Get the best out of the day. Slay and live in the galaxy.

a

Ceramic Coating Xham Q2

Ceramic Coating Xham Q2

No universe has limits. Explore and break the limits. It lives within you. Gives you the peace you`ve been longing for.

Detailed Cleaning

Me pakon SUPERSTAR ju përfitoni pastrim në detal të pjesës së jashtmedhe të brendshme të veturës suaj duke eliminuar keshtu te gjithe mikro organizmat dhe bakteriet.

a

Polirm

Each action brings closer to perfection. Step by step, with special care towards the excellence of your appearance.

Pastrim i motorit

treat your car as you would treat yourself, it is your perfect representation, your now and future.

a

Ceramic Coating CanCoat Pro

Aim for the stars, reach the highest highs. Get the best out of the day. Slay and live in the galaxy.

a

Ceramic Coating Xham Q2

No universe has limits. Explore and break the limits. It lives within you. Gives you the peace you`ve been longing for.

Watch more

A long lasting great experience filled with adrenaline, moments and prestige. It is created for the ones who date to dream

Get to know more about our active
promotional packages or create a tailormade one.
Learn more about our packages..

Check Out Other Packages

Don’t hesitate to
contact us whenever!

Reach us out. Get to know more about our active promotional packages and offers. Combine your services and get the best out of your lifestyle.