Flex Package

Flex është pako e dizajnuar për t’iu përshtatur nevojave tuaja. Me flex pako,
ju do të trajtoniveturën me pakon superstar dhe do të këni
fleksibilitet në zgjedhjen ku do të aplikoni polirimin.

Detailed Cleaning

Detailed Cleaning

Me pakon SUPERSTAR ju përfitoni pastrim në detal të pjesës së jashtmedhe të brendshme të veturës suaj duke eliminuar keshtu te gjithe mikro organizmat dhe bakteriet.

a

Lustrim - Polirim

Lustrim - Polirim

No universe has limits. Explore and break the limits. It lives within you. Gives you the peace you`ve been longing for.

Detailed Cleaning

Me pakon SUPERSTAR ju përfitoni pastrim në detal të pjesës së jashtmedhe të brendshme të veturës suaj duke eliminuar keshtu te gjithe mikro organizmat dhe bakteriet.

a

Lustrim - Polirim

No universe has limits. Explore and break the limits. It lives within you. Gives you the peace you`ve been longing for.

Watch more

A long lasting great experience filled with adrenaline, moments and prestige. It is created for the ones who date to dream

Get to know more about our active
promotional packages or create a tailormade one.
Learn more about our packages..

Check Out Other Packages

Don’t hesitate to
contact us whenever!

Reach us out. Get to know more about our active promotional packages and offers. Combine your services and get the best out of your lifestyle.