Dual Package

Me pako Dual ju rinoni dhe mbroni veturën tuajnjëkohësisht.
Dual përfshinë kombinimin e dy shërbimeve kryesore në përmirësimin dhe
mbrojtjen e veturës tuaj.

Detailed Cleaning

Detailed Cleaning

Me pakon SUPERSTAR ju përfitoni pastrim në detal të pjesës së jashtmedhe të brendshme të veturës suaj duke eliminuar keshtu te gjithe mikro organizmat dhe bakteriet.

a

Ceramic Coating

Ceramic Coating

Each action brings closer to perfection. Step by step, with special care towards the excellence of your appearance.

Detailed Cleaning

Me pakon SUPERSTAR ju përfitoni pastrim në detal të pjesës së jashtmedhe të brendshme të veturës suaj duke eliminuar keshtu te gjithe mikro organizmat dhe bakteriet.

a

Ceramic Coating

Each action brings closer to perfection. Step by step, with special care towards the excellence of your appearance.

Watch more

A long lasting great experience filled with adrenaline, moments and prestige. It is created for the ones who date to dream

Get to know more about our active
promotional packages or create a tailormade one.
Learn more about our packages..

Check Out Other Packages

Don’t hesitate to
contact us whenever!

Reach us out. Get to know more about our active promotional packages and offers. Combine your services and get the best out of your lifestyle.